Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trong cả nước. Theo đó, các hoạt động tại các địa phương diễn ra từ ngày 1 - 7/10/2019. Đây là là hoạt động được tổ chức hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Sáng nay, ngày 07 tháng 10 năm 2019. Hội đồng giáo dục xã Vĩnh Ô đã tổ chức Lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đến dự có anh Hồ Văn Đức Phó bí thư Đảng ủy, bác Hồ Văn Trường chủ tịch hội khuyến học và đại diện các ban ngành đoàn thể cùng đến dự. Buổi lễ phát động đã thu hút đông đảo CBGVNV, học sinh trường PTDTBTTH Vĩnh Ô và đông đảo nhân dân xã Vĩnh Ô tham dự.