MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN (26/3/1931-26/3/2019), TIẾN TỚI CHÀO MỪNG 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH QUẢNG TRỊ  ( 1/7/1989-1/72019), 65 NĂM TRUYỀN THỐNG VĨNH LINH (25/8/1954-25/8/2019)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN (26/3/1931-26/3/2019), TIẾN TỚI CHÀO MỪNG 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH QUẢNG TRỊ ( 1/7/1989-1/72019), 65 NĂM TRUYỀN THỐNG VĨNH LINH (25/8/1954-25/8/2019)