Lịch tuần từ 30/9 - 6/10/2019

                       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/9/ – 6/10/2019           

Thời gian

Nội dung

Thành phần dự

Thứ 2

30/9/2019

Sáng

 

 

Chiều

 

Thứ 3

01/10/2019

Sáng

- Lịch tiếp công dân của CT UBND huyện

đ/c Hải

Chiều

 

 

Thứ 4

02/10/2019

Sáng

- Hội nghị thông tin định kỳ tại HU 7h45

đ/c Hải

Chiều

- THCS thi chọn HSG 9 tại THCS N.Trãi

theo QĐ

Thứ 5

03/10/2019

Sáng

- Tập huấn Nghiên cứu KH sư phạm ứng dụng tại THCS L.Q.Đôn

- HN trực báo công tác quản lý tại TH K.Đồng 7h30

Theo QĐ

 

toàn thể cq

Chiều

 

 

Thứ 6

4/10/2019

Sáng

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại TT GDNN-GDTX V.Linh 7h30

- Kiểm định chất lượng và trường chuẩn QG (MN V.Trung, SCa)

LĐ, CV

 

theo QĐ

Chiều

- Sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ tại HT UBND huyện 13h30

đ/c Hữu

Thứ 7

5/10/2019

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật

6/10/2019

Sáng

 

 

Chiều