Lịch tuần từ 20-24/5/2019

KẾ HOẠCH TUẦN

(Từ ngày20/5 đến 24/5/2019)

Thứ

SÁNG

CHIỀU

Hai

20/5

ÔN TẬP

 

HỌP HĐSP

 

Ba

21/5

ÔN TẬP

 

Làm KĐCL

 

22/5

ÔN TẬP

  • KĐCL
  • LĐVS

Năm

23/5

 

Trao quà cho học sinh

           

 

Sáu

24/5

 

 

Sinh hoạt chi bộ

Duyệt hoàn thành chương trình TH

 

Bảy

 

 

 

CN

 

 

 

Bài viết liên quan