Lịch tuân 5 (13 -27/9)

 

KẾ HOẠCH TUẦN 5

(Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019)

Thứ

SÁNG

CHIỀU

 

Hai

23/9

 

DẠY HỌC

Nộp kế hoạch xét duyệt đối tượng học sinh được hỗ trợ gạo theo NĐ 116

 

DẠY HỌC

 

 

Ba

24/9

 

DẠY HỌC

 

 

DẠY HỌC

 

 

25/9

 

DẠY HỌC

Kiểm tra công tác Dạy – Học tại điểm trường Xà Lời.

 

 

Sinh hoạt chi bộ

Năm

26/9

DẠY HỌC

Kiểm tra công tác Dạy – Học, công tác Bán trú  tại điểm trường Mít.

 

DẠY HỌC

 

 

Sáu

27/9

 

DẠY HỌC

 

DẠY HỌC

 

 

Bảy

 

 

 

CN

 

 

 

Bài viết liên quan