Lịch tuân 34

KẾ HOẠCH TUẦN 34

(Từ ngày22/4đến 26/4/2019)

Thứ

SÁNG

CHIỀU

Hai

22/4

Dạy- Học

 

Dạy – Học

Ba

23/4

Dạy- Học

 

 

Dạy – Học

 

24/4

Dạy- Học

Rung chuông vàng

Năm

26/4

 

Dạy- Học

           

 

Sáu

26/4

 

Dạy – Học

 

Hoạt động NGLL

Bảy

 

 

 

CN

 

 

 

 

Bài viết liên quan