Lịch tuân 33

KẾ HOẠCH TUẦN 33

(Từ ngày 15/4 đến 19/4/2019)

Thứ

SÁNG

CHIỀU

Hai

15/4

 

NGHỈ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG ( Nghỉ bù ngày Chủ nhật)

 

Ba

16/4

Dạy- Học

 Nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm về PGD

 

Dạy – Học

 

17/4

Dạy- Học

-Trực tại điểm trường Xà Lời : đ/c Cương

Dạy- Học

Năm

18/4

 

Dạy- Học

            Dạy- Học

 

Sáu

19/4

 

Dạy – Học

-Trực tại điểm trường Xà Lời : đ/c Hải

 

Tổ chức "Ngày hội đọc sách"

Bảy

 

 

 

CN

 

 

Bài viết liên quan