lịch tuần 3

KẾ HOẠCH TUẦN 3

(Từ ngày 9/9 đến ngày 13/9/2019)

Thứ

SÁNG

CHIỀU

 

Hai

9/9

 

Dạy – Học

  • Chào cờ điểm trường Xà Lời. Đ/c Cương N + GVCN
  • Chào cờ tại điểm trường Mít: BGH, Đội, GVCN

Dạy – Học

 

 

Ba

10/9

 

Dạy – Học

Dạy – Học

Phụ đạo học sinh yếu

 

11/9

Dạy – Học

Dạy – Học

Năm

12/6

 

Dạy- Học

Dạy – Học

Điều tra PCGD

Tổ chức tết Trung thu cho HS.

Sáu

13/9

 

Dạy- Học

Nộp phân công chuyên môn về TCCB; PCCM + TKB về BPTH

CĐ Hội nghị CC,VC đầu năm.

Bảy

  

Ghi chú.

đ/c Thông đi học từ ngày 10/9 đến 23/9

 

 

Bài viết liên quan