Lịch tuân 1 ( Từ ngày 26/8/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 

(Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019)

Chủ đề năm học "NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO; TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH”

Thứ

SÁNG

CHIỀU

 

Hai

26/8

 

DẠY HỌC

 

 

Tập luyện nghi thức Đội ( đ/c Huy, GV)

-Phụ huynh các điểm trường LĐVS

 

 

Ba

27/8

 

DẠY HỌC

  • Hội nghị BCH Đảng ủy, Cán bộ chủ chốt tại UBND xã ( TP: Đ/c Thông , Hải)

 

Tập luyện nghi thức Đội

 

-Tổng kết công tác Đội tại TH Kim Đồng ( đ.c Thông, Huy)

 

28/8

 

DẠY HỌC

 

 

Tập luyện nghi thức Đội

Họp phụ huynh toàn trường ( 14 giờ)

Tổng kết Công đoàn khối GD tại TH Kim Đồng ( đ/c Hải)

 

Năm

29/8

 

DẠY HỌC

 

HỘI NGHỊ

XDKH NĂM HỌC 2019-2020

 

Sáu

30/8

 

DẠY HỌC

 

Tập luyện nghi thức Đội

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại TH Kim Đồng ( TP: BGH, TTCM)

 

Bảy

 

 

 

CN

 

 

Bài viết liên quan