Lịch tháng 9

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH VĨNH Ô

LỊCH THÁNG 9 NĂM 2018

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường

và ngày khai giảng năm học mới 2018-2019

Ngày, tháng

Nội dung công việc

3/9

Nghỉ bù lễ quốc khánh 2/9

4/9

Tập luyện nghi thức Đội, Tổng duyệt, LĐVS, trang trí chuẩn bị cho KG

Học sinh điểm trường TT và Xà Lời ăn bán trú.

5/9

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Nộp báo cáo nhanh tình hình khai giảng.

6/9

Học sinh điểm trường Mít ăn bán trú

7/9

Kiểm tra đầu năm điểm trường Xà Lời

Tuần từ 10-14/9

Dạy học bình thường

10/9

-Nộp tờ trình và danh sách đăng kí thi đua tập thể cá nhân về bộ phận Thi đua

-Nộp kế hoạch năm học về bộ phận Tổng hợp

-Nộp TK số liệu đầu năm, Thời kháo biểu, Phân công chuyên môn về bộ phận TH và TCCB

 

11-12/9

Kiểm tra bếp ăn bán trú đầu năm

14/9

Họp Hội đồng bộ môn văn hóa cấp TH ( đ/c Thông)

Tuần từ 17-21/9

 Dạy học bình thường

17/9

 Chào cờ và Kiểm tra đầu năm tại điểm trường Mít ( đ/c Hải)

Chào cờ điểm trường Xà Lời ( đ/c Cương)

Nộp báo cáo định kì

18-21/9

Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập đầu năm toàn trường.

20/9

Hội thảo về dạy học cả ngày và bán trú ( 13h30p tại TH Nguyễn Bá Ngọc)

21/9

Điều tra số liệu PCGD ( Theo HD)

Tuần từ 24-28/9

Dạy học bình thường

27/9

Các tổ, các bộ phận nộp báo cáo tháng.

28/9

Hội nghị trực báo công tác quản lý tại TH Kim Đồng ( 7 giờ 30 phút) : HT

Bài viết liên quan