Lịch tháng 8

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH VĨNH Ô

LỊCH THÁNG 8 NĂM 2018

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường

và ngày khai giảng năm học mới 2018-2019

Ngày, tháng

Nội dung công việc

 01/8/2018

1/8 trả phép.

1-7/8 Tổ chức tuyên truyền vận động học sinh đến trường.

8/8/2018

Tập trung trường

Hợp đồng nhân viên dinh dưỡng

9/8

Lao động trang trí, vệ sinh khuôn viên trường lớp .

10/8

Ôn tập.

13-15/8

Ôn tập.

13/8

 HS điểm trường Xà Lời, Mít tập trung chiều 13/8 và tổ chức LĐVS và ôn tập .

+Thành phần: - Đ/c Hải, Hoàn, Chuyên, Đường và GV dạy điểm trường thôn Mít.

  • Đ/c Cương, Huy, Hinh và GV dạy điểm trường thôn Xà Lời.

14-18/8

đ/c Thông tập huấn CB cốt cán hè 2018 tại Hướng Hóa

16-17/8

BDTX hè 2018

17/8

Phòng GD&ĐT tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 ( 7giờ 30 phút theo GM)

20-24/8

Phòng kiểm tra tình hình đầu năm

Hội nghị XDKH tổ CM, CĐ

20-21/8

Ôn tập

Lớp 1 dạy tuần 0

21/8

Họp phụ huynh toàn trường.

Hội nghi chuyên môn trường năm học 2018-2019

22/8

Học tập chính trị hè 2018

24 /8

Tập huấn công tác kiểm tra nội bộ, VP,TĐKT tại TH Kim Đồng

Thành phần: HT, PHT, VP, Thư kí Hội đồng TĐKT

27-31/8

Phòng kiểm tra tình hình đầu năm

27/8

Học chính thức tuần 1

Hội ý HĐSP đầu tuần

29/8

Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ cấp học tại TH kim Đồng

Thời gian: 13 giờ 30 phút. Thành phần: BGH, TTCM

30/8

Hội nghị bàn về việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi TDTT

Sinh hoạt Chi bộ tháng 8

31/8

Hội nghị XDKH năm học 2018-2019

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

        Nguyễn Văn Thông

Bài viết liên quan