Lịch tháng 12

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH VĨNH Ô

LỊCH THÁNG 12 NĂM 2018

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Tuần từ 3/12

đến 7/12/2018

-Dạy học bình thường

-Dự giờ kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề tại các điểm trường.

5/12

-Thi GVDG cấp huyện phần thi thực hành. ( Xuân , Khuyên, Huy)

6/12

- Trao quà “ Địa chỉ nhân đạo”

7/12

-  SH CLB thiên nhiên: (14h)

- Ra mắt CLB Em yêu Tiếng Việt, em yêu thể thao

Tuần từ 10/12

đến 14/12/2018

-Dạy học bình thường

-Dự giờ kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề tại các điểm trường.

13-14/12

- PGD hỗ trợ tăng cường Tiếng Việt tại trường .

10-12

- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu ,

 

- Các tổ thao giảng chào mừng ngày 22/12.

14/12

-Các tổ chuyên môn nộp báo cáo định kì

Tuần từ 17/12

đến 21/12

-Dạy học bình thường

-Dự giờ kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề tại các điểm trường

17/12

-Nộp báo cáo định kì về PGD

19-24/12

-Các tổ CM tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/11.

19/12

-  SH CLB thiên nhiên: (14h)

Tuần từ 24/12

đến 28/12

-Dạy học bình thường

-Dự giờ kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề tại các điểm trường

24/12

- Sinh hoạt CB, Phân tích chất lượng đảng viên cuối năm

29/12

  • Tổ chức giải cầu lông cấp trường.

         

                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Thông

 

Bài viết liên quan