lịch tháng 1-2

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH VĨNH Ô

LỊCH THÁNG 1 NĂM 2019

Thi đua lập thành tích cao nhất “mừng Đảng – mừng Xuân”

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Tuần từ

 01/01/2019

đến 5/01/2019

-Dạy học bình thường

1/1

 Nghit tết dương lịch

2/1

-Kiểm tra hồ sơ giáo viên cuối kì I ( Theo QĐ)

3/1

 Kiểm tra công tác “rèn chữ giữ vở” của học sinh ( TP: theo QĐ)

4/1

Nhập báo cáo chất lượng cuối kì I lên CSDL ngành ( TP: VP, CM)

Các tổ CM, PTCM, Bán trú, Đội nộp báo cáo về HT( chậm nhất 16h)

5/1

Nghỉ cuối kì I

Tuần từ 7/1

đến 11/01/2019

 • Dạy học bình thường
 • Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch: 2GV

7/1

 Sơ kết HKI  (Học sinh) 7h

8-9/1

Nộp báo cáo sơ kết học kì I về PGD ( VP)

Phòng GD&ĐT hổ trợ tăng cường Tiếng Việt tại TH Vĩnh Ô,  Khê, Hà

10/1

Kiểm tra Hồ sơ bán trú. ( Theo QĐ)

11/1

- Sơ kết học kì I ( tổ CM: 13h; HĐSP:14h45p)

- CĐ Tiếng Anh tại TH &THCS Vĩnh Trung : ( 1CBQL/ 1 Trường)

Tuần từ 2019

đến 18/1/2019

 • Dạy học bình thường
 • Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch: 2 GV

14/1

 Rung chuông vàng khối 4-5

15/1

Kiểm tra hồ sơ quản lý chuyên môn

17/1

Tổ chức ngày Hội “ Xuân yêu thương” 8h ( CB-GV-NV và HS điểm trường Trung tâm.

18/1

Tổ chức ngày Hội đọc sách tại các lớp( Theo kế hoạch)

Tuần từ 21/1

đến 25/1/2019

 • Dạy học bình thường

Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch: 2 GV

22/1

HN sơ kết HKI và triển khai nhiệm vụ HKII tại TH Kim Đồng ( HT)

23/1

Tổ chức Hội thi  Giao lưu Tiếng việt cho HS dân tộc tại TH Vĩnh Hà

25/1

Tổng kết Hội thi GVDG tại TH Kim Đồng; TP:

Tuần từ 28/1

đến31/1/2019

Dạy học bình thường

28/1

Nộp phân công trực tết

Kiểm kê tài sản cuối năm ( theo phân công)

29/1

Kiểm kê tài chính cuối năm( theo phân công)

31/1

Bàn giao CSVC trước khi về tết tại điểm trường Mít và Xà Lời

         

                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Thông

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH VĨNH Ô

LỊCH THÁNG 2 NĂM 2019

Thi đua lập thành tích cao nhất “mừng Đảng – mừng Xuân”

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Từ 1/2 đến 10/2

                                              

Nghỉ Tết Kỉ Hợi

 

Tuần từ

 11/02/2019

đến 15/02/2019

 • Dạy học bình thường

 

Tuần từ

 18/02/2019

đến 22/02/2019

 • Dạy học bình thường
 • Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch: 2 GV

20/2

 • Tổ chức ngoại khóa : “Biển đảo quê hương”

Tuần từ

 25/02/2019

đến 28/02/2019

 • Dạy học bình thường
 • Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch:

25,26/2

 • Khảo sát HS đầu học kì II tại các điểm trường.
 • Kiểm tra bán trú

27/2

 • Kiểm tra hồ sơ bán trú, Đội, TV-TB

 

28/2

 • Tổ chức Hội thi  “ Tiếng Việt với chúng em”

         

                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Thông

 

Bài viết liên quan